Regulamin


1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48913864922  lub w recepcji przy ul. Grunwaldzkiej 161 Villa 4 you . Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

3. Nie pobieramy żadnych dodatkowych kosztów za prąd i wodę

 -Opłata klimatyczna zgodnie z cennikiem Gminy Rewal

4. Rezerwacja domku odbywa się poprzez naszą stronę www.familijnedomki.pl  zakładka rezerwacja online z wpłatą zadatku 30%. Można także zarezerwować telefonicznie +48913864922 lub +48 664051944 z wpłatą na konto ( nr konta jest podany w zakładce cennik i rezerwacje ) Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
7. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunkiem należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu w recepcji lecz nie dłużej niż do godz.22:00.  Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.
9. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który zapłacili należącą za pobyt opłatę
10. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
12. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.
13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.
15. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia. Maty można pobrać z recepcji po wcześniejszym uzgodnieniu
16. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
17. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo żądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
18. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak równie nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzieże samochodów pozostawionych koło ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach

19. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

20. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie ośrodka familijne domki, w pozostałych naszych ośrodkach zwierzęta jak najbardziej mogą przebywać. Patrz Strona Główna
21. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

22. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci,

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.